Generator Xavier

Generator funkcyjny Xavier 2206 umożliwia generowanie sygnałów:

  • sinusoidalnego
  • trójkątnego
  • prostokątnego

 

 

Dostępne są opcje:

  • regulacji amplitudy
  • przesunięcia poziomu masy
  • logarytmiczną zmianę częstotliwości: zakresową skokowo i płynną w obrębie zakresu
  • jednoczesną generację sin/tr i prostokąta o wypełnieniu 50%

Ponadto posiada sygnalizację włączenia oraz przepalenia bezpiecznika.

Zakresy pracy:

  • 0 - 4 V dla sin/tr i 12 V dla prostokąta
  • 0 - 20 kHz, 20 kHz - 200 kHz, 200 kHz - 1 MHz (stabilność do 500 kHz)

Zasada działania:

Oparty jest na 4 modułach: regulacji amplitudy, regulacji częstotliwości, układ prostująco - regulujący napięcie oraz główny moduł sterujący. Do generowania sygnału wykorzystywany jest układ XR2206
(https://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/XR2206_104_020808.pdf), który działa jako oscylator sterowany napięciem. Regulacja częstotliwości realizowana jest przez drabinkę kondensatorową. 

schem-2206

Do zasilania układu zastosowano wydajny transformator toroidalny (model TTx-2037-M), dający napięcie symetryczne +-7,5V (po prostowaniu i formowaniu) do modułu głównego.Zabezpieczenie układu realizowane jest dzięki dwóm bezpiecznikom - jednym na układzie prostującym i drugim - przed transformatorem.

Więcej zdjęć na: https://plus.google.com/u/0/photos

Friday the 10th. // c3a4e53fa3cf //