Wirtualizacja zagnieżdżona

 Z przyjemnością publikuję moją pracę dyplomową magisterską pt. Zagnieżdżona wirtualizacja w klastrze bezstanowym:

https://www.mediafire.com/?5v72h9ja10amcpc

W pracy przedstawiono pojęcie wirtualizacji wraz z jej koncepcją zagnieżdżenia. Poruszono także zagadnienie jej wielu odmian, których różnorodność mogła zniechęcić niejedną osobę do poznania ich istoty, w tym także ich rozwój w biegu historii. Dokonano przeglądu gotowych rozwiązań, darmowych oraz komercyjnych, umożliwiających wykorzystanie zagnieżdżenia w pracy. Wirtualizacja została poddana krytyce, przyglądając się z uwagą jej zaletom i wadom, w tym możliwości zastosowania jej w większości dziedzin życia, zwłaszcza w środowiskach akademickich.

Zasadniczym zadaniem przyświecającym powstaniu pracy było przygotowanie projektu wirtualizatora uruchamianego całkowicie sieciowo w bezstanowym klastrze. Polegało to na poznaniu zasady działania oficjalnego rozwiązania o nazwie Auto Deploy, po czym należało przystosować własną, analogiczną wersję zmodyfikowanego wirtualizatora ESXi, dostosowaną do standardów panujących w Zakładzie Elektrotechniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Opisano tu budowę obrazu płyty instalacyjnej i możliwość jej adaptacji w procesie przygotowania środowiska, prowadzącego do uruchomienia bezstanowej wersji hiperwizora. Podano także odpowiednie algorytmy tworzenia i wdrażania własnych modyfikacji, sterowników i modułów ułatwiających dostosowanie projektu do własnych potrzeb. Przedstawiono sposoby zarządzania maszynami z wykorzystaniem zarówno linii poleceń, jak i graficznych interfejsów użytkownika.

Oprócz tego, dla kontrastu, ukazano sposób implementacji klasycznego, to znaczy instalowanego na dysku, rozwiązania, pozostawiając Czytelnikowi wybór, na które z nich się zdecyduje po ich analizie.

Nie obyło się także bez przeprowadzenia testów wydajnościowych. Samo uruchomienie zagnieżdżenia nie stanowiło problemu, ale wątpliwości poddana została wydajność takiego rozwiązania. Badaniu poddano czas budowania jądra systemu Linux oraz szereg operacji obciążających procesor. Na podstawie pomiaru czasów porównano działanie maszyny fizycznej z maszyną wirtualną i zagnieżdżoną.

Informacje zawarte w pracy pochodzą z różnych źródeł, jednak większość z nich jest raczej ich wnikliwą analizą, niż cytatami. Miało to na celu przybliżenie tematyki w na tyle łatwy i jasny sposób, aby ułatwić Czytelnikowi zrozumienie pewnych, nie zawsze prostych, lecz ważnych zagadnień. Są one istotne, ponieważ uświadamiają użytkownikom i administratorom jak ważne jest precyzyjne przygotowanie konfiguracji, aby nie odbiła się ona echem na stabilności hiperwizorów w klastrze.

Friday the 10th. // c3a4e53fa3cf //